Truy cập nội dung luôn
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự tập huấn nghiệp vụ quản trị, biên tập tin bài trên trang TTĐT do...

Toàn cảnh lớp tập huấn Ngày 12/8/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Công bố Quyết định thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở...

Công bố Quyết định thành lập Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và...

  Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáng nay, 17/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 08/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã triệu tập 120 đại biểu đại diện cho 377 đảng viên...

Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất...