Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (23/10/2018)

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức và viên chức thuộc Sở.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự lần đào tạo, bồi dưỡng này có 160 học viên, chia thành 2 lớp. Trong đó, lớp 1 thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn; lớp 2 bồi dưỡng kiến thức QLNN, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, bổ sung kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cũng như văn hóa công sở, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT, qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao