Quay lại

Công bố TCVN về lấy mẫu phân bón

Ngày 12/7/2018, Cục bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 1886/BVTV-KH v/v thông báo công bố TCVN về lấy mẫu phân bón. Theo đó, "TCVN 9486:2018 Phân bón - Lấy mẫu" sẽ thay thế "TCVN 9486:2013 Phân bón - Lấy mẫu".


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao