Cty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 (05/06/2015)

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Được thành lập theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Với nhiệm vụ được giao quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm: 72 công trình thủy lợi trong đó có 34 hồ chứa, 33 đập dâng, 4 trạm bơm t­ới và 1 trạm bơm tiêu úng theo phân cấp của UBND tỉnh. Công ty xây dựng và thực hiện vận hành theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình.

Trong năm 2011 Công ty đã tổ chức quản lý công trình tuyệt đối an toàn, các công trình từng bước đ­ược đầu tư sửa chữa nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp của Tỉnh. Tất cả các công trình đều xây dựng đ­ược các phương án phòng chống lụt bão hằng năm, phù hợp với từng công trình. Các hồ chứa lớn và vừa đều có quy trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo vận hành có hiệu quả trong mọi tình huống. Công ty đảm bảo nguồn n­ước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp n­ước sinh hoạt cho nhà máy n­ước Tích Lương, đáp ứng các nhu cầu sử dụng n­ước khác trên địa bàn tỉnh và cấp tạo nguồn n­ước t­ưới khi hạn cho tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát thiết kế, thi công sửa chữa chống xuống cấp công trình thủy lợi. Tổ chức quản lý, thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng điểm.

Một trạm bơm hiện đại của công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi

Trong năm qua công ty đã tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chế độ quyền lợi cho CBCNV, nội quy lao động, công tác phòng chống chấy nổ, công tác xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Và quy chế dân chủ ở cơ sở, Phong trào thi đua lao động giỏi trong tập thể CBCNV với mục tiêu là quản lý tốt các công trình thuỷ lợi, đảm bảo an toàn, đủ nguồn n­ước tới, tiêu kịp thời, không để xẩy ra úng, hạn làm ảnh hư­ởng đến phục vụ sản xuất, tăng c­ường đầu t­ư nâng cấp các hồ đập, kiên cố hoá kênh m­ơng đầu t­ư khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao