Dự ước một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao (23/10/2018)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Ngành Nông nghiệp và PTNT có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Tỷ lệ che phủ rừng dự ước đạt 52%

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) dự ước đạt 13.029,7 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2017, vượt kế hoạch (kế hoạch 3,5%). Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 12.164,8 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2017 (trồng trọt tăng 1,8%, chăn nuôi tăng 5,3%); giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 465,3 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2017; giá trị sản xuất thủy sản đạt khoảng 399,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp trồng trọt dự ước 95 triệu đồng/ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2017.

Đối với lĩnh vực trồng trọt. Sản lượng lương thực đạt 463,91 nghìn tấn, bằng 106,6% KH. Sản lượng rau các loại đạt 234,5 nghìn tấn, bằng 107,5% so với KH. Dự ước diện tích trồng mới và trồng lại chè toàn tỉnh 1.037 ha, đạt 133,6% KH, trong đó chè trồng lại là 667 ha, đạt 104% KH. Sản lượng chè búp tươi 220.000 tấn, đạt 100% KH.

Trong chăn nuôi, đàn trâu khoảng 58,7 nghìn con, đạt 103% KH; đàn bò khoảng 46,69 nghìn con, đạt 106,1% KH; đàn lợn 680 nghìn con, đạt 100% KH; đàn gia cầm khoảng 12,1 triệu con, đạt 105,2% KH. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm dự ước 145 nghìn tấn, đạt 100% KH.

Trồng rừng tập trung Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đạt 3.164,08 ha, bằng 100% KH. Tỷ lệ che phủ rừng dự ước đạt 52%, đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là trên 50%). Khai thác 6.000 ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với dự ước sản lượng 12.000 tấn thuỷ sản các loại, đạt 100% KH. Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 72%, đạt 100% KH./.

Lan Lan

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao