Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (09/01/2018)

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Ngành. 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung chính, vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 6 và tinh thần chỉ đạo, quá trình tổ chức triển khai tại tỉnh.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây đều là những quyết sách đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra.

Sau Hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao