Hội nghị nghiệm thu kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng (26/10/2017)

Ngày 25/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả rà soát, điều chỉnh rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nông Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, công tác quy hoạch 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quy hoạch chủ yếu dựa theo tiêu chí kỹ thuật và phân cấp lý thuyết. Vì vậy, thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng là điều cần thiết nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước quản lý và người dân sử dụng rừng hiệu quả.

Theo báo cáo tại Hội nghị, diện tích 3 loại rừng sau rà soát, điều chỉnh theo loại đất, loại rừng của tỉnh Thái Nguyên là 197.917,12ha, chiếm 55,82% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng là 36.684,80ha, giảm 2.962,70ha, phân bố ở 3 huyện Võ Nhai, Định Hóa và Đại Từ, chiếm 10,62% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Diện tích rừng phòng hộ là 34.740,72%, giảm 8.617,7ha, trong đó chỉ có huyện Định Hóa tăng, còn lại 7 huyện, thị xã, thành phố có diện tích rừng phòng hộ đều giảm.

Diện tích rừng sản xuất chiếm 125.772,19ha, tăng 12.797,05ha, phân bổ ở 9 huyện, thành phố, thị xã.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng nhằm chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, khắc phục những bất cập, tồn tại sau kiểm kê rừng. Đồng thời bảo đảm ổn định quy mô, ranh giới, diện tích rừng, làm cơ sở cho các ngành chức năng quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế. Giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao