Hội nghị thống nhất phướng án sắp xếp tổ chức bộ máy (19/09/2018)

Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị thống nhất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở nông nghiệp và PTNT theo Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị thống nhất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã họp bàn phương án hoàn thiện đề án hợp nhất Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chi cục Phát triển nông thôn; Đề án thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ Thần Sa - Phượng Hoàng - Núi Cốc trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp cơ cấu lại tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Sở./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao