Hội nghị tổng kết của Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (28/11/2016)

Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 15 Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc gồm: Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình.

 Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2017  

Năm 2016, được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Khối, các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đã vượt qua khó khăn, phát huy được tiềm năng, lợi thế của vùng, triển khai có hiệu quả các nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2016.
Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của cả Khối ước tính đạt trên 120 nghìn tỷ đồng, bằng 103,38% kế hoạch. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng đối với cây có hạt đạt hơn 1,3 triệu ha, bằng 107,71% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 5,6 triệu tấn, bằng 102,64%. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì phát triển ổn định, với hơn 1,5 triệu con trâu (đạt 100,53%), hơn 1 triệu con bò (đạt 103,7%%), gần 8,6 triệu con lợn (đạt 108,01%), trên 239 triệu con gia cầm, thủy cầm (đạt 101,4%); diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 77 nghìn ha (đạt 101,1%). 
Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo. Năm 2016, toàn khối trồng rừng được trên 112 nghìn ha, đạt 110,3% kế hoạch. Công tác phòng chống lụt báo và phòng chống thiên tai được duy trì và thực hiện tốt. Công tác điều tra dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh hại được triển khai thường xuyên, liên tục và kịp thời. 
Thực hiện tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp, các Sở Nông nghiệp và PTNT trong Khối đã xây dựng đề án và trình UBND tỉnh phê duyệt đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời tham mưu cho các tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế của từng địa phương.
Đối với chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát thực hiện chương trình, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt được của Khối trong năm 2016 là 201 xã, bằng 111, 05% kế hoạch. 

Bàn giao cờ thi đua cho tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2017

Năm 2017, Ngành Nông nghiệp và PTNT của Khối sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; phổ biến, quán triệt các yêu cầu về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Nông nghiệp và PTNT; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước…
Nhân dịp này, Hội nghị đã bình xét, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua cho 4 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang và Phú Thọ. Tại Hội nghị cũng đã tiến hành ký cam kết thi đua năm 2017 và luân chuyển Trưởng khối sang Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên./.
Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao