Hội nghị tổng kết khối 2 (03/01/2018)

Ngày 02/01, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (khối 2). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển nông thôn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong đó, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập, củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động. Xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm triển khai. Hiện nay, toàn tỉnh có 220 làng nghề với các ngành nghề chính là chế biến chè, mây tre đan, nông sản thực phẩm, gỗ mỹ nghệ, sinh vật cảnh.

Các chỉ tiêu về cấp nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, công trình công cộng có công trình cấp nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh đều tăng so với năm 2016, cụ thể: Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89%, tăng 1,7%; người dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02 đạt 65%, tăng 2,9%; hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 69%, tăng 2%; số trường học có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 94%, tăng 3%.

Đối với lĩnh vực thủy lợi, trong năm, hệ thống các công trình thủy lợi đã đảm bảo nước tưới tiêu cho 103.703ha diện tích sản xuất, đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều được chú trọng thực hiện. Công tác phòng chống thiên tai được tăng cường, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Năm 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt như: 91% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 67% người dân nông thôn được sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02; 72% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 72% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 96% các trường học chính có công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đồng chí Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: Xây dựng giải pháp khắc phục các công trình cấp nước sinh hoạt đã xuống cấp, đảm bảo công tác phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời có cơ chế quản lý các công trình sau đầu tư. Khắc phục những bất cập, tồn tại tại những khu tái định cư mới, để ổn định dân cư, sử dụng hiệu quả khu tái định cư. Chú trọng hơn đến hiệu quả sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cần quyết liệt hơn trong việc chấn chỉnh những hợp tác xã chưa hoạt động theo Luật Hợp tác xã. Tăng cường công tác giải quyết các vụ việc vi phạm liên quan đến đê điều, các công trình thủy lợi. Chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai…/.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao