Hội nghị xin ý kiến tham gia nội dung Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 (17/10/2018)

Ngày 17/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị xin ý kiến tham gia nội dung Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo dự thảo Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) phấn đấu đạt 13.469 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 4%. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 436.800 tấn. Sản lượng chè búp tươi 225 nghìn tấn, trồng mới và trồng lại chè 750ha. Giá trị sản phẩm trên ha đất trồng trọt 98 triệu đồng. Sản lượng thịt hơi các loại 152.000 tấn. Sản lượng thủy sản 13.380 tấn. Diện tích trồng rừng 2.250ha.

Tại Hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo Phương án sản xuất. Sau Hội nghị, Phương án sẽ được chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của các đại biểu và trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao