Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat (14/03/2017)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 2 quyết định về việc loại bỏ một số loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Gồm: Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 3-1-2017 về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanatemethyl; Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 8-2-2017 về việc loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2,4D và Paraquat.

Nội dung hai quyết định ghi rõ những loại thuốc BVTV chứa các hoạt chất trên chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa một năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 2 năm, hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện 2 quyết định trên. 

Nguồn: baothainguyen.vn

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao