Kiểm tra giáo dục quốc và an ninh năm 2018 (30/08/2018)

Ngày 29/8, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm tra giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt triển khai các văn bản pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Kết quả ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác đăng ký, quản lý các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân. Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm các đồng chí thuộc đối tượng 3 và 4.

Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh luôn được Sở Nông nghiệp và PTNT xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về giáo dục quốc phòng - an ninh được thực hiện thường xuyên, kịp thời đến cán bộ, viên chức và người lao động. Từ đầu năm đến nay, các cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia bồi dưỡng kiến kiến thức quốc phòng - an ninh đều đạt từ 80% trở lên. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện dân quân, tự vệ; phòng cháy chữa cháy… cũng được quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, do đơn vị quản lý đa lĩnh vực, ngành nghề, đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, quân sự là kiêm nhiệm nên cũng gặp không ít khó khăn. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; duy trì chế độ, nền nếp trong huấn luyện…/.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao