Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch năm 2018 (25/01/2018)

Ngày 25/01, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng chí Ngô Xuân Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch phát triển Ngành, năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 6/7 chỉ tiêu chủ yếu. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,1%, bằng 12.515 tỷ đồng.

Trong đó, cơ cấu sản xuất trồng trọt chuyển mạnh theo hướng tăng trưởng các ngành hàng, sản phẩm lợi thế. Toàn tỉnh chuyển đổi 187ha đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Diện tích, sản lượng cây chè tăng mạnh, với tổng diện tích là 21.585ha, sản lượng chè búp tươi đạt 223,78 nghìn tấn, tăng 5,9% so với năm 2016.

Chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, tăng chăn nuôi trang trại tập trung theo chuỗi khép kín ứng dụng công nghệ cao. Gia trị sản xuất lâm nghiệp tăng 5,2%. Sản lượng thủy sản đạt 10.600 tấn, tăng 12,2%. Giá trị thủy sản tăng 10%.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn của tỉnh lên 68 xã.

Ngoài ra, trong năm, Ngành còn tham mưu cho tỉnh ban hành được 4 Đề án và chỉ đạo xây dựng 3 quy hoạch. Hoàn tất việc chuyển giao công tác quản lý phân bón vô cơ về Ngành quản lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2017, Ngành Nông nghiệp, nông thôn vẫn còn gặp những khó khăn và hạn chế nhất định. Tích tụ ruộng đất phục vụ phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn. Diện tích, sản lượng sản xuất theo hương chất lượng, an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn GAP còn thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi chưa xử lý triệt để…

Năm 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 95 triệu đồng/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 435 nghìn tấn. Khai thác 6 nghìn ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản với sản lượng 12 nghìn tấn thủy sản các loại. Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%...

Đồng chí Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Triển khai thực hiện tốt các Đề án của Ngành; việc hỗ trợ tập trung vào các đơn vị sản xuất công nghệ cao; tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách dồn điền đổi thửa trên cơ sở báo cáo đánh giá của huyện Phú Bình; phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả phương án sản xuất nông lâm nghiệp cũng như các nhiệm vụ của năm 2018; chủ động triển khai nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; tổ chức lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao