Nông nghiệp một năm vượt khó (08/02/2017)

Nông dân xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên) sử dụng máy gặt đập liên hoàn thu hoạch lúa mùa 2016, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Mặc dù sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh ít thuận lợi nhưng hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức cần được tập trung giải quyết để mở đường cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

2016 là một năm nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở Thái Nguyên. Vụ xuân, thời tiết thuận lợi cho rầy nâu nhỏ phát sinh gây hại. Trong vụ mùa xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa. Cùng với đó, rét đậm, rét hại đầu năm đã làm cho hơn 300 con gia súc bị chết. Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tỉnh, cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp - PTNT; sự phối hợp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của các địa phương, các ngành cùng nỗ lực, cố gắng của bà con nhân dân, nhiều chỉ t iêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.Cụ thể: Tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 12.158 tỷ đồng, tăng 5,3% so với năm 2015. Sản lượng lương thực đạt 469,4 nghìn tấn, vượt 7,9% kế hoạch. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng khác như ngô, rau đậu thực phẩm cũng đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh đã trồng mới và trồng lại 1.273 ha chè, đạt vượt 27% kế hoạch; sản lượng chè búp tươi 211.244 tấn, bằng 105,6% kế hoạch.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (người đứng giữa) chứng kiến Lễ ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh chè bảo đảm an toàn thực phẩm giữa Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh và các hộ dân.

Các chỉ tiêu về chăn nuôi cũng có sự tăng trưởng đáng kể, sản lượng thịt hơi các loại đạt 134.757 tấn, vượt 23,9% kế hoạch. Đối với lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng rừng tập trung được trên 5.655ha, vượt 6,7% kế hoạch; trồng 737ha cây phân tán; độ che phủ rừng ổn định trên 50%, đạt 100% kế hoạch. Đối với thủy sản, toàn tỉnh đã khai thác 5.849ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 9.375 tấn thuỷ sản các loại, đạt 104,2% kế hoạch.

Còn đó những khó khăn, thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2016 vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức ảnh hưởngtrực tiếp đến sản xuấtcủa ngành, đó là: Tình trạng sản xuất manh mún, phân tán ở nông hộ cản trở quá trình cơ giới hóa, hiện đại hóa,làmtăng chi phí sản xuất, sản phẩm hàng hóa thiếu tập trung. Doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất nông nghiệp còn ít, quy mô nhỏ, năng lực tài chính thấp. Khâu giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Diện tích, sản lượng được sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm còn thấp (rau, quả, chè...). Ngoài ra, Các hình thức hợp tác và liên kết trong sản xuất chậm phát triển. Nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất còn rất hạn chế, chủ yếu là từ nguồn vốn từ ngân sách của Nhà nước, nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác vào nông nghiệp không đáng kể...

Và những giải pháp

Trong năm 2017, ngành Nông nghiệp - PTNT tỉnh sẽ tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp; triển khai, thực hiện các đề án, dự án phát triển các cây, con có lợi thế, có thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất với quy mô hợp lý, bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng đảm bảo an toàn dịch bệnh, tăng giá trị sản xuất hàng hoá, phát triển theo vùng, gắn với tổ chức giết mổ tập trung, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tăng diện tích gieo cấy lúa thuần chất lượng cao; mở rộng diện tích gieo thẳng, phát triển cánh đồng lớn, cánh đồng một giống; thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn, đẩy mạnh xây dựng và chứng nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về giống và kỹ thuật, chế biến, bảo quản sản phẩm....

Với tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức của toàn ngành, tin rằng trong năm 2017, ngành Nông nghiệp - PTNT Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục gặt hái được những mùa vàng bội thu./.

Tác giả: Đ/c Ngô Xuân Hải (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

Nguồn: www.baothainguyen.vn

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao