Rà soát nợ đọng DXCB trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (27/11/2017)

Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 5140/UBND-CNN về việc tổ chức rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

Xem văn bản tại đây./.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao