Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 7.778 tấn (04/06/2015)

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 4.881ha, bao gồm diện tích ao gia đình, hồ chứa nhỏ, 1.500 ha hồ Núi Cốc, diện tích ruộng trũng.

Trong năm, toàn tỉnh đã sản xuất được 500 triệu con cá giống; 50 triệu con cá bột, trong đó cá rô phi đơn tính là 7 triệu con. Nguồn giống thủy sản được sản xuất tại 2 trại thuộc Trung tâm Thủy sản và Xí nghiệp Thủy sản Hồ Núi Cốc, Trung tâm thủy sản Trường Đại học Nông lâm và các cơ sở, hộ gia đình sản xuất và dịch vụ giống thủy sản. Nguồn giống này đã đáp ứng khoảng 85% nhu cầu cá giống trên địa bàn tỉnh. Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi bán thâm canh với các giống như cá rô phi, cá chim trắng, cá trôi Trường Giang, cá trắm đen.

Năm 2014, sản lượng nuôi trồng thủy sản là 7.778 tấn, đạt 103,7% kế hoạch, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng là 7.620 tấn, khai thác 158 tấn. Song song với đó, các mô hình trình diễn khuyến ngư như mô hình nuôi cá Diêu hồng trong lồng; mô hình nuôi cá thâm canh trong ao sử dụng chế phẩm sinh học; mô hình nuôi cá ở hồ chứa nhỏ và Chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng được triển khai.

Năm 2015, ngành Nông nghiệp và PTNT phấn đấu tăng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 5.800ha; sản lượng đạt 8.000 tấn, chú trọng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học về giống, thức ăn, chế phẩm sinh học; quy trình kỹ thuật nuôi trồng, phòng trừ dịch bệnh thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng…

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao