Sản lượng thuỷ sản tăng 12,8% (26/12/2016)

Năm 2016, mặc dù công tác nuôi trồng thuỷ sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sản xuất vẫn được duy trì ổn định và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản lượng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 tăng 12,8% so với năm 2015.

Trong năm, 5.849ha diện tích mặt nước đã được Ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đưa vào nuôi thuỷ sản. Đối tượng thuỷ sản nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng tăng cơ cấu giống có giá trị kinh tế cao, giảm dần các đối tượng nuôi truyền thống giá trị kinh tế thấp. Để nâng cao giá trị sản lượng, Ngành Nông nghiệp còn thực hiện các chương trình khuyến ngư, triển khai xây dựng mô hình nuôi cá hồ chứa nhỏ; thực hiện dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi cá chiên trong lồng tại hồ chứa, cùng các chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Nhờ đó, tổng sản lượng thuỷ sản của tỉnh cả năm đã đạt 9.375 tấn, bằng 104% kế hoạch, tăng 12,8% so với năm 2015. Giá trị sản lượng ước đạt 331.668 tỷ đồng. Nuôi cá lồng phát triển mạnh trên các hồ chứa với số lồng và thể tích nuôi tăng 6 lần so với năm 2015. Toàn tỉnh cũng đã sản xuất được 500 triệu cá bột, 55 triệu con cá giống các loại, đáp ứng nhu cầu cho nuôi thương phẩm.

Năm 2017, Ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên phấn đấu sản lượng thuỷ sản thương phẩm đạt 10.500 tấn. Để hoàn thành mục tiêu, Ngành sẽ tiếp tục tận dụng diện tích mặt nước hiện có vào nuôi trồng thuỷ sản, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Trong đó, đẩy mạnh nuôi thâm canh các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: Cá chép lai, rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá lăng...; phát triển nuôi cá lồng trên hồ Núi Cốc và các hồ chứa lớn; phát triển nuôi cá tầm tại những khu vực có nguồn nước lạnh./.

Lan Lan

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao