Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bàn giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý (09/04/2019)

 

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018, Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, theo đó sẽ thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông.

Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác tổ chức bộ máy và thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc các huyện, thành phố, thị xã để hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước và các hướng dẫn của Trung ương. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức bàn giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý với hướng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tại các buổi làm việc đều có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo UBND của các huyện, thành phố, thị xã, các Trung tâm, các phòng, ban và đơn vị chuyên môn tham dự.

                  Một số các ảnh tại buổi làm việc:

Ảnh 1: ​Bàn giao tại huyện Phú Lương ngày 14/3/2019

Ành 2: Bàn giao tại thị xã Phổ Yên sáng ngày 18/2/2019

Ảnh 3: Bàn giao tại Thành phố Sông Công chiều ngày 18/3/2019

Ảnh 4: Bàn giao tại huyện Phú Bình ngày 20/3/2019

Ảnh 5: Bàn giao tại huyện Đồng Hỷ ngày 25/3/2019

Ảnh 6: Bàn giao tại Thành phố Thái Nguyên ngày 08/4/2019

Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố là cụ thể hóa Nghị quyết 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục đích là giảm đầu mối, tăng cường năng lực lãnh đạo của UBND cấp huyện với sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển và bền vững nông lâm nghiệp trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp là một mô hình mới, các trung tâm trên cơ sở là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, chủ động hơn trong triển khai các dịch vụ về thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhưng những khó khăn đó sẽ tiếp tục được các sở, ngành, địa phương bàn bạc, tháo gỡ nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác./.

 

                                                                     Tin và ảnh: TH

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao