Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 (07/03/2019)

Ngày 06/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên về nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018, trong đó nội dung chủ yếu là Giám sát, khảo sát Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Tại buổi làm việc, các vị đại biểu nghe lãnh đạo đơn vị Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng trình bày báo cáo về nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018. Qua 05 năm hoạt động, Quỹ đã tích cực phối hợp với các Sở ban ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được: 43 lớp với 2.680 người tham gia; Phối hợp với các Sở ban ngành rà soát, thống kê cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ chi trả DVMTR và tiến hành các bước tuyên truyền, tổ chức các buổi vận động, đàm phán, thỏa thuận và đã ký kết được 04 hợp đồng với các đối tượng chi trả DVMTR. Việc tuân thủ chế độ kế toán, chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật: Chế độ kế toán của Quỹ được vận dụng và tuân thủ theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để thực hiện hạch toán các hoạt động của Quỹ. Đối với các chế độ báo cáo thống kê của Quỹ tuân thủ theo các văn bản pháp luật của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. Công tác xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn: Hàng năm Quỹ xây dựng Kế hoạch thu chi thông qua hội đồng quản lý Quỹ trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Việc hoạt động quỹ đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ; tính tuân thủ cơ chế tài chính: Quỹ thực hiện các hoạt động theo đúng mục tiêu, chức năng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch hoạt động của Quỹ đến năm 2020: Tiếp tục duy trì nguồn thu DVMTR hàng năm đối với các đơn vị đã thực hiện năm 2018 theo quy định. Nghiên cứu, rà soát, xác định đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu tiền dịch vụ môi trường rừng của các đơn vị, tổ chức có sử dụng DVMTR theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Tập trung đàm phán thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, sản xuất nước công nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh để tăng thêm nguồn thu./.

Tin và ảnh: TH

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao