Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nông nghiệp và PTNT năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 (21/01/2019)

Ngày 18/01/2018, Sở Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nông nghiệp và PTNT năm 2018; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, đến dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thái Nguyên.

Năm 2018, sản xuất nông, lâm, nghiệp thuỷ sản, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, như: Có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; tình hình thời tiết, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định, đặc biệt giá bán sản phẩm chăn nuôi cao hơn năm 2017; nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới được lồng ghép, bố trí kịp thời; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Thiên tai, dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, Ngành nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Triển khai thực hiện các Đề án, dự án, đặc biệt là Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng các quy hoạch, đề án: Rà soát quy hoạch 3 loại rừng; mỗi xã phường một sản phẩm… Huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…, từng bước khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, qua đó hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,15%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá năm 2010) đạt 13.030 tỷ đồng, tăng 4,1%, vượt kế hoạch (KH 3,5%), trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp 12.165 tỷ đồng, tăng 3,81% (chăn nuôi tăng 5,32%; trồng trọt tăng 1,8%; dịch vụ tăng 6%); giá trị sản xuất lâm nghiệp 465 tỷ đồng, tăng 6,38%; giá trị sản xuất thủy sản 400 tỷ đồng, tăng 11,2%;

- Sản lượng lương thực đạt 466.717 nghìn tấn, vượt 7,3% KH;

- Trồng mới, trồng lại chè 1.100 ha, vượt 42% KH;

- Giá trị trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 95 triệu đồng/ha, đạt KH;

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 150.765 tấn, vượt 4% KH;

- Trồng rừng tập trung 5.945,5 ha, trong đó theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 3.164 ha, đạt 104,1% KH ;

- Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,01%, đạt KH;

- Tỷ lệ che phủ rừng trên 52%, đạt KH ;

- Năm 2018 có 22 xã được thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM (tăng thêm 11 xã so với kế hoạch), qua đó dự kiến sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh đến nay là 90 xã, đạt 63%.

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT phấn đấu và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản và hiệu quả sản xuất. Tập trung hoàn thiện và phê duyệt các Đề án, dự án trọng điểm của ngành, tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành và thu hút đầu tư. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tích cực triển khai các bộ Luật và văn bản hướng dẫn về lĩnh vực ngành như: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy lợi … để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; vận dụng tốt các cơ chế chính sách đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, như: Tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quản lý và xây dựng các cơ sở giết mổ; tập trung xác định các sản phẩm chủ lực, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tập trung huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị này, Đ/c Đoàn Văn Tuấn tặng thưởng cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh; Đ/c Phạm Văn Sỹ tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho các các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018./.

Tin và ảnh: TH

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao