Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Họp giao ban tổng kết nhiệm vụ Quý I; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019 (12/04/2019)

Ngày 20/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tổ chức Họp giao ban tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I năm 2019; phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Sỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí là Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các đồng chí là lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Tại cuộc họp đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tóm tắt việc thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương hướng Quý II, những kiến nghị đề xuất của các đơn vị tới lãnh đạo Sở.

Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có sự phối hợp khá tốt với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, như: Tham mưu trình UBND tỉnh sớm phê duyệt và triển khai thực hiện phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; thẩm định và trình công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; phân bổ các nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, phân bổ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2019. Các đơn vị trong ngành đã có sự chủ động triển khai nhiệm vụ của ngành. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các thành phố, thị xã đã chủ động bám sát tình hình thực tế địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy và UBND cấp huyện triển khai nhiệm vụ, đề xuất lồng ghép các chính sách hỗ trợ của địa phương cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Thông qua trao đổi, thảo luận sôi nổi trên tinh thần thẳng thắn, tìm giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Trong thời gian 4 tiếng làm việc đồng chí Phạm Văn Sỹ kết luận cuộc họp với những nội dung chính sau:

Tiếp tục triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; các Luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: Luật Lâm nghiệp, Thủy lợi, Chăn nuôi … Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, thay đổi tư duy, quan điểm từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tích cực vào cuộc, kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác có thể phát sinh.

Rà soát lại, đánh giá việc triển khai các Chương trình, Đề án của ngành, trọng tâm là các đề án như: Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án quản lý giết mổ tập trung, Đề án xây dựng nông thôn mới; dự án hỗ trợ PTSX theo Chương trình 135,…Trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu và triển khai các nội dung của Đề án với một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- Rà soát quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với xây dựng thương hiệu nông sản, hàng hóa. Đánh giá lại các mục tiêu, trên cơ sở thực tiễn xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh trong đó lấy giá trị sản xuất làm trọng tâm;

- Tập trung đổi mới quy trình thâm canh cây chè, mở rộng quy mô sản xuất theo VietGAP, áp dụng công nghệ tưới, giống; khuyến khích phát triển sản xuất hữu cơ; đánh giá lại giá trị ngành chè (gồm chè búp tươi, khô);

- Phát triển các vùng cây ăn quả theo định hướng các vùng có chỉ dẫn địa lý, sản xuất an toàn như Na, Nhãn, Bưởi,… có thể lập Đề án sản xuất theo vùng liên huyện;

- Nghiên cứu tập trung phát triển nông nghiệp đô thị ở những nơi có điều kiện, mở rộng diện tích trồng rau, trồng hoa tại các địa bàn đô thị và ven đô thị; sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao;

- Phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp; thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi và công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn;

- Tập trung tuyên truyền, phát triển trồng rừng gỗ lớn thâm canh, mở rộng diện tích trồng cây quế, cây dược liệu;

- Tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi; tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCHCN, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch PCTT và TKCHCN tại các địa phương;

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước; xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với những nỗ lực và cố gắng, Lãnh đạo Sở và các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với chính quyền các cấp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quý II năm 2019./.

Tin và ảnh: TH

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao