Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2; Dự kiến thời gian tổ chức thi vòng 2 và Danh mục tài liệu ôn tập (07/09/2019)
Tải Thông báo: Tại đây!
uni.othernews