Thông báo tuyển dụng công chức kiểm ngư (06/02/2017)

Ngày 06/02/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 169/TB-SNN về việc tuyển dụng công chức kiểm ngư vào Cục Kiểm ngư, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, thực hiện Công văn số 167/UBND-CNN ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Công văn số 41/TCTS-KN ngày 10/01/2017 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo Thông báo số 10969/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng công chức kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 169/TB-SNN về việc tuyển dụng công chức kiểm ngư vào Cục Kiểm ngư, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10/02/2017.

Xem chi tiết văn bản số 10969/TB-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại đây./.

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao