Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái nguyên năm 2019 (09/09/2019)
Tải Thông báo: Tại đây!
uni.othernews