Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (25/09/2019)

Sáng ngày 18/9, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì chương trình làm việc với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đại học Thái Nguyên.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc 

Trong giai đoạn 2016 - 2018 như ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt trên 19.000 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 17.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 465 tỷ đồng và giá trị sản xuất thủy sản đạt gần 400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 5,01%. Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 4,62%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt trên 50%. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn này, ngành Nông nghiệp đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đẩy mạnh huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới. Một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh như: Chè, lúa, cây lâm nghiệp, lợn, gà đã có tỷ lệ giống mới chất lượng tốt; một phần diện tích được ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Bước đầu hình thành một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng, như: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế và các công trình văn hoa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong công tác quy hoạch rừng; quản lý giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật; quản lý chất lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; quản lý thương hiệu sản phẩm. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm, kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chưa có nhiều doanh nhiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp. Rau, cây ăn quả tuy diện tích khá lớn, song quy mô các vùng sản xuất tập trung còn thấp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, hữu cơ phát triển chậm…

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; nâng cao chất lượng đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao giá trị sản xuất tại những vùng kinh tế trọng điểm; việc đặt hàng các dự án khoa học về nông nghiệp của tỉnh với Đại học Thái Nguyên; quy hoạch cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học mới trong lao động sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn; định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp…

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả ngành Nông nghiệp đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2018. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế như tỷ lệ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn dàn trải, chưa phát huy được thế mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với quảng bá du lịch…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tốt công tác phân tích, đánh giá thực trạng ngành Nông nghiệp của tỉnh, từ đó tìm ra hướng đi, cách làm hiệu quả; phát huy các loại cây, con giống là tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp mới, kết hợp áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; siết chặt quản lý chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các cơ sở giết mổ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư về sản xuất nông nghiệp sạch và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; xác định rõ các loại cây trồng chủ lực có khả năng cạnh tranh để tổ chức liên kết sản xuất hàng hóa tập trung và tham mưu với tỉnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường mới. Trên cơ sở đó, đồng chí giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn với những kiến nghị, đề xuất của ngành được nêu lên tại buổi làm việc.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Hiện nay, bộ máy của ngành Nông nghiệp đã được sắp xếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương và Đề án 09 của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên và tăng chi phát triển đầu tư, trong đó tập trung tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại. Đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy – Duy Linh

http://thainguyen.gov.vn/thoi-su/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao