Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2018 (05/02/2018)

Ngày 05/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo nghiêm minh và đúng quy định. Qua đó tạo được chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố lòng tin đối với nhân dân.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã chủ động nắm tình hình, phát hiện vi phạm và kiểm tra dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong năm công tác xây dựng đảng vẫn còn những hạn chế. Việc nắm tình hình đối với tổ chức Đảng, đảng viên của một số cấp ủy chưa thật sự sâu sát và kịp thời. Một số đơn vị cơ sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa thường xuyên.

Năm 2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra 10 nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất ngành Nông nghiệp và PTNT; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu 95% trở lên số chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 90% trở lên số cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa…

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Giấy khen của Đảng ủy Sở NN&PTNT

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đã được nhận Giấy khen của Đảng ủy Sở./.

Lan Lan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao