Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

27-08-2021

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

18-08-2021

Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4582

Tổng truy cập: 1278764

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn