Báo cáo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 12/4/2019

13-04-2019 00:00