Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

13-07-2021 00:29

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5151

Tổng truy cập: 1278504

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn