Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Hướng dẫn Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

10/11/2020

bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5134

Tổng truy cập: 1278434

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn