Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Sơ kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2019

20-06-2019 00:00

Ngày 18/6/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh giữa Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Thái Nguyênvà Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2019. Đại biểu tham dự có đồng chí Hoàng Văn Chiều - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, Đồng chí Nông Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh, Ban quản lý rừng hai tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Thái Nguyên, Lạng Sơn là các tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ, với diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp rất lớn và phần lớn diện tích tại các khu vực giáp ranh chủ yếu là đồi núi cao, có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn… Do đó công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn của mỗi tỉnh tại khu vực giáp ranh luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tại các khu rừng đặc dụng và các khu rừng còn nhiều lâm sản quý hiếm. Khu vực giáp ranh Thái Nguyên - Lạng Sơn có địa giới hành chính tiếp giáp trên 60 km, bao gồm có 04 huyện, với 11 xã giáp ranh, là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, có tuyến đường Quốc lộ 1B qua 2 tỉnh là tuyến giao thông vận tải hàng hóa quan trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT 02 tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các khu vực, tuyến đường giáp ranh thông qua các hình thức: Gửi thư điện tử, điện thoại, cuộc họp cụm an ninh giáp ranh… để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai các văn bản mới của Trung ương và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kinh nghiệm xử lý, xác minh các vụ việc phức tạp giữa Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR các tỉnh; nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ và phát triển rừng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn tới người dân Luật Lâm nghiệp, các Nghị định, Thông tư thực hiện Luật Lâm nghiệp; Phối hợp kiểm tra, kiểm soát lâm sản và xử lý các hành vi vi phạm, Phối hợp trong công tác chữa cháy rừng, Phối hợp giải quyết tranh chấp đất rừng khu vực giáp ranh, Hạt Kiểm lâm các huyện giáp ranh giữa 02 tỉnh đã tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không xâm canh sang các xã khác để canh tác. Do vậy, 6 tháng đầu năm 2019 ở các khu vực giáp ranh giữa 03 tỉnh không xảy ra tranh chấp đất rừng. Các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được phối hợp triển khai, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, từ đó đã giúp người dân và chủ rừng tích cực tham gia vào công tác bảo vệ rừng và nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm; ý thức, trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đã được nâng lên; lực lượng Kiểm lâm đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các khu vực rừng giáp ranh không để xảy ra cháy rừng, không còn điểm nóng về vi phạm Luật Lâm nghiệp; diện tích rừng trên địa bàn được giữ vững và duy trì ổn định.

  Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, Hội nghị đã chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, trọng tâm là tiếp tục Tăng cường các biện pháp tuần tra, phát hiện, ngăn chặng và xử lý tình trạng vi phạm Luật lâm nghiệp; đẩy mạnh truyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ, phát triển rừng ở địa phương./.

Tin và ảnh: Quang Long!bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4844

Tổng truy cập: 298122

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn