Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Đồng chí Dương Sơn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Chi cục Kiểm lâm

16-09-2021 08:44

Nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu các nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực Lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Chi cục Kiểm lâm. Ngày 12/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với Chi cục Kiểm lâm.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Sơn Hà, Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các đồng chí chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính Sở;  Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã; Đội trưởng Đội Kiểm lâm CĐ và PCCCR.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã  báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho đơn vị thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/9/2021, báo cáo đã đánh giá đầy đủ các công việc được giao, các công việc đã hoàn thành đúng thời hạn, các công việc đã hoàn thành nhưng quá thời hạn, các công việc còn tồn đọng chưa giải quyết đồng thời đánh giá chất lượng, tiến độ công tác tham mưu giải quyết các công việc được giao và đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm, các kiến nghị đề xuất của lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã, Đội trưởng Đội Kiểm lâm CĐ và PCCCR, đồng chí Phó giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của đơn vị, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu và yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm được giao trong 4 tháng cuối năm trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác quy hoạch 03 loại rừng, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Dự án đầu tư công, Dự án trung hạn, Xây dựng bản đồ lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng, Chương trình 1 tỷ cây xanh…bên cạnh đó đồng chí Phó giám đốc Sở cũng yêu cầu đơn vị cần nâng cao chất lượng cán bộ và chất lượng công tác tham mưu để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị, ngành được giao năm 2021./.

Đ/c Dương Sơn Hà, ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT tại buổi làm việc

Nông Thị Hồng Cẩm
Phòng Tổ chức Hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4893

Tổng truy cập: 1278725

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn