Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 các đơn vị trực thuộc Chi cục (QĐ 795)

25-06-2021 09:33

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5039

Tổng truy cập: 1278626

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn