Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

Tên đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Máy trực trong giờ hành chính: 0208.3855.484

Máy trực ngoài giờ hành chính: Ông Phan Duy - Chánh Văn phòng Sở

Số Fax: 02083.857.731                    Email: Sonnptnt@thainguyen.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Cơ quan

Ghi chú

1

Phạm Văn sỹ

Giám đốc Sở

 

 

2

Vũ Đức Hảo

Phó Giám đốc Sở

 

 

3

Dương Sơn Hà

Phó Giám đốc Sở

 

 

4

Phan Duy

Chánh Văn Phòng

0208.3855.484

 

5

Dương Thu  Hiền

Văn thư

0208.3855.484

 

6

Đặng Thị Thu Hằng

TP Kế hoạch Tài chính

 

 

8

Triệu Văn Cương

TP Tổ chức Cán bộ

 

 

9

Dương Minh Tuấn

Chánh Thanh tra Sở

 

 

11

Lê Duy Hùng

Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. Chi cục Thủy lợi

Địa chỉ: Tổ 9, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3737.113       Số Fax: 0208.3851.318

Email: Phongchongthientaithainguyen@gmail.com

Website: thuyloi.thainguyen.gov.vn

1

Nguyễn Văn Hưng

Chi cục trưởng

 

 

2

Nguyễn Văn Bắc

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Nguyễn Anh Tuấn

TP Hành chính Tổng hợp

 

 

4

Phạm Thị Thu Nga

Văn thư

0208.3855.704

 

II. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản

Địa chỉ: Số 726, đường Lương Ngọc Quyến, phương Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3759.965          Fax: 0208.3855.695

Email: pkt.chicucthuy.tn2007@gmail.com

Website: channuoithuy.thainguyen.gov.vn

1

Lê Đắc Vinh

Chi cục trưởng

 

 

2

Lê Thị Quỳnh Hương

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Đỗ Đình Trung

Phó Chi cục trưởng

 

 

4

Phạm Thị Minh Thư

TP Hành chính TH

 

 

5

Lê Thị Loan

Văn Thư

0208.3759.965  

 

III. Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản

Địa chỉ: Số 8, đường Xuân Hòa, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3851.802           Fax: 0208.3855.695

Email: giongthainguyenvn@gmail.com

Website: giongthainguyen.vn

1

Nguyễn Thành Nam

Giám đốc

 

 

2

Lê Tiến Dũng

Phó Giám đốc

 

 

3

Luân Quang Nha

Phó Giám đốc

 

 

4

Nguyễn Trần Hùng

Phó Giám đốc

 

 

5

Hà Thị Thanh Thảo

Văn thư

0208.3759.965  

 

IV. Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3829.272           Fax:

Email:

1

Nguyễn Quang Lịch

Giám đốc

 

 

2

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Giám đốc

 

 

3

Hồ Thị Thu Dung

Phó TP Hành chính TH

 

 

4

Phạm Vũ Dạ Hương

Văn Thư

0208.3829.272

 

V. Chi cục phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 134, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3854.039           Fax: 0208.3854.039

Email:

1

Dương Văn Toản

Chi cục trưởng

 

 

2

Dương Văn Tuyên

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Nguyễn Đình Văn

TP Hành chính TH

 

 

4

Tạ Thị Yến

Văn Thư

0208.3854.039

 

VI. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: Tổ 15, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3840.360           Fax:

Email: quanlychatluongthainguyen@gmail.com

1

Vũ Văn Phán

Chi cục trưởng

 

 

2

Ma Văn Thái

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Lê Đại Nghĩa

TP Hành chính TH

 

 

4

Nguyễn Thị Hằng

Văn Thư

 0208.3840.360

 

VII. VP  điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Địa chỉ: Tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3857.318           Fax: 0208.3759.373

Email:

1

Trần Nho Hưởng

Phó CVP chuyên trách

 

 

2

Dương Văn Toản

Phó CVP kiêm nhiệm

 

 

3

Đinh Thu Hoài

Văn Thư

0208.3857.318

 

VIII. Chi cục kiểm lâm

Địa chỉ: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208.3855.369         Fax:

Email:

1

Lê Cẩm Long

Chi cục trưởng

 

 

2

Trần Minh Hà

Phó Chi cục trưởng

 

 

3

Hà Văn Mùi

TP Tổ chức Hành chính

 

 

54

Cao Hà Phương

Văn Thư

0208.3855.369

 

IX. Chi cục trồng trọt và  Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Số 728, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực:            Fax:

Email: hanhchinhbvtv@gmail.com

1

Nguyễn Tá

Phó Chi cục trưởng

 

 

2

Nguyễn  Thị Thúy Vinh

TP Hành chính TH

 

 

3

Trần Thị Mai Anh

Văn thư

0208.3857.965

 

X. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ , TP Thái Nguyên, tỉnh TN

Máy trực: 0208. 3651.074         Fax: 0208.3651.074

Email: ttnvanthu@gmail.com

1

Nguyễn Văn Trường

Giám đốc

 

 

2 Ngô Văn Hậu Phó Giám đốc    

2

Hoàng Thị Mai

Phó Giám đốc

 

 

3

Ngô Đức Toàn

TP Hành chính TH

 

 

4

Dương Thị Phượng

Văn thư

0208. 3651.074 

 

XI. Trung tâm khuyến nông

Địa chỉ: Nhà Đa Trung Tâm, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Máy trực:

Email:

1

Hà Trọng Tuấn

Giám đốc

 

 

2

Nguyễn Đình Thông

Phó Giám đốc

 

 

3

Chu Thị Hương Giang

TP Hành chính TH

 

 

4

Đoàn Thị Thu Tuyết

Văn thư

 

 

 

bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5072

Tổng truy cập: 1278726

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn