Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2021

24-08-2021 14:57

Ngày 18/8/2021, đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Tham dự có đồng chí Trần Nho Hưởng - Phó Chánh Văn Phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Lãnh đạo huyện Phú Lương, Đại Từ.

Xã Yên Ninh, huyện Phú Lương và xã Đức Lương, huyện Đại Từ là 02/7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh. Qua rà soát, đến tháng 7/2021: xã Yên Ninh đạt 15/19 tiêu chí (04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Nhà ở dân cư); xã Đức Lương đạt 17/19 tiêu chí (02 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, Thu nhập).

Đ/c Dương Văn Lượng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo UBND xã Yên Ninh, huyện Phú Lương.

Sau khi nghe báo cáo của huyện, xã và đi kiểm tra thực tế tại 02 xã, các thành viên trong Đoàn đã cùng thảo luận, đánh giá, phân tích nguyên nhân những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, để hoàn thành theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

Tại 02 xã, đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới và biểu dương phong trào xây dựng đường giao thông của xã. Đồng thời, yêu cầu các xã cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bảo đảm  hoàn thành các tiêu chí theo quy định; chú trọng sử dụng nguồn vốn hiệu quả và chất lượng công trình. Cùng với đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các công trình hạ tầng cần phải quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, công năng sử dụng và tuổi thọ của công trình; quan tâm nhiều hơn nữa việc phát triển các mô hình tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị  gắn với phát triển sản phẩm OCOP của địa phương nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện, bền vững./.

Ntm.thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:5160

Tổng truy cập: 1278710

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn