Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

6,2 tỷ đồng thực hiện 8 dự án sản phẩm OCOP

08-09-2021 14:55

Trên 6,2 tỷ đồng là số tiền huyện Phú Lương vừa hoàn thành thanh, quyết toán thực hiện 8 dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm được UBND tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ năm 2020. Nội dung này cũng góp phần vào xây dựng các sản phẩm OCOP của huyện.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ của HTX chè an toàn Khe Cốc, xã Tức Tranh.

Qua kiểm tra, đánh giá các Dự án thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Đối với cây chè có 4 dự án với tổng diện tích 117,8ha với 309 hộ dân tham gia. Các dự án gồm “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất chè VietGAP định hướng theo hữu cơ gắn với chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm” tại xã tại xã Phú Đô, xã Động Đạt; xã Vô Tranh, xã Tức Tranh. Bên cạnh đó, còn có Dự án “Liên kết chăn nuôi chim bồ câu thương phẩm theo chuỗi giá trị” tại xã Động Đạt với quy mô dự án 2.300 đôi bồ câu bố, mẹ với 7 hộ tham gia; Dự án “Xây dựng vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ trên địa bàn xã Ôn Lương với 13 ha với 92 hộ tham gia; Dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong mật theo tiêu chuẩn VietGAP theo chuỗi liên kết” tại xã Yên Đổ và xã Ôn Lương có quy mô thực hiện 100 đàn ong nội với 8 hộ tham gia. Dự án chăn nôi “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn cung ứng thực phẩm cho hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh” tại xã Động Đạt và xã Phủ Lý quy mô 15.000 con gà thịt với 5 hộ tham gia. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ bao bì, tem nhãn sản phẩm, chứng nhận VietGAP, phân hữu cơ, giống, thuốc thú y, đăng ký mã QR code, đăng ký mã số, mã vạch và một số thiết bị khác. Sau một năm triển khai thực hiện các dự án bước đầu đã đem lại hiệu quả rất tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sản xuất nông nghiệp an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm OCOP, là mô hình để người dân tham quan học tập và đặc biệt khảng định hiệu quả của sự liên kết, hợp tác trong sản xuất; các dự án cũng góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực tổ, chức quản lý, hiệu quả hoạt động của các hộp tác xã, thúc đẩy phong trào xây dựng và phát triển các hợp tác xã trên địa bàn./.

Tin và ảnh: ntm.thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:5084

Tổng truy cập: 1278508

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn