Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu năm 2018

31-01-2018 00:00

Dựa trên kết quả đạt được của năm 2017 và nhiệm vụ được giao, năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 2,5%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 95 triệu đồng/ha.

Tổng sản lượng lương thực đạt 435.000 tấn, trong đó thóc 360.000 tấn, ngô 75.000 tấn.

Trồng mới và trồng lại chè 776 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 220.000 tấn.

Phấn đấu đàn trâu đạt 57.000 con, bò 44.000 con, lợn 680.000 con, gia cầm 11,5 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại đạt 144.900 tấn.

Trồng rừng tập trung Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 3.040ha. Trong đó, trồng rừng sản xuất 2.920ha, trồng rừng thay thế 100ha, rừng phòng hộ 20ha. Trồng 675 nghìn cây phân tán.

Khai thác 6.000ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 12.000 tấn thuỷ sản các loại.

Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có công trình vệ sinh đạt 69%.

Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định trên 50%.

Lan Lanbản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4699

Tổng truy cập: 298150

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn