Công văn số 04/QPCTT ngày 09/5/2018 của Quỹ PCTT về việc đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm đơn vị thụ hưởng xây dựng trang thông tin điện tử vào dự án thuê ngoài dịch vụ CNTT đối với "cổng thông tin, trang thông tin điện tử của tỉnh Thái Nguyên"

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký của Quỹ Phòng, chống thiên tai

Thông báo số 2636/TB-SNN ngày 27/10/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, Thông báo mẫu dấu Quỹ phòng, chống thiên tai, các chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc quỹ PCTT tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định Ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao