Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký của Quỹ Phòng, chống thiên tai

09-05-2018 00:00

Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký của Quỹ Phòng, chống thiên tai

Toàn văn văn bản tại đây!bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3804

Tổng truy cập: 298224

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn