Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

14-05-2018 00:00

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Xem chi tiết tại đây!

 bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3861

Tổng truy cập: 298226

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn