Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ chế độ, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-07-2020 16:58

bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4585

Tổng truy cập: 298172

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn