Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP; THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÒNG 2 VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC; DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2020; DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2020

09-06-2020 08:43

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP;  THỜI GIAN XÉT TUYỂN VÒNG 2 VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC: Tải thông báo: Tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2020: Tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỢT 1 NĂM 2020: Tại đâybản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3729

Tổng truy cập: 298233

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn