Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo Kết quả phỏng vấn (vòng 2); Kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển Viên chức Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 1 năm 2020; Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 1 năm 2020;

15-06-2020 17:01

Thông báo Kết quả phỏng vấn (vòng 2): Tại đây!

Kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển Viên chức Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 1 năm 2020: Tại đây!

Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 1 năm 2020: Tại đây!bản đồ hành chính

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4619

Tổng truy cập: 298081

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn