Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thông báo tuyển dụng công chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021

27-08-2021 08:11

Xem toàn bộ thông báo: Tại đây và phụ biểu: Tại đây

Tải phiếu đăng ký dự tuyển: Tại đâyThống kê truy cập

Đang truy cập:5202

Tổng truy cập: 1278491

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn