Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là Thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-08-2021 10:22

Thực hiện Công văn số 2380/UBND-KT ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; tổ chức hội nghị để thảo luận, góp ý trực tiếp các nội dung để hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn bản tại Điều 32 Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) trước ngày 05/8/2021, xin gửi file điện tử theo địa chỉ emaill: trungcnts@gmail.com hoặc trungdd.sonn@thainguyen.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nếu quá thời hạn lấy ý kiến, đơn vị được xin ý kiến không gửi văn bản góp ý thì coi như đồng ý với nội dung của bản dự thảo Quyết định do Sở  Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo.

 (Thông tin liên hệ: Ông Đỗ Đình Trung, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, ĐT: 0977.242.386).

Tải dự thảo Quyết định: Tại đây!Thống kê truy cập

Đang truy cập:5266

Tổng truy cập: 1278444

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn