Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Xin ý kiến nội dung chính sách hỗ trợ đối với mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-08-2021 16:36

Văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên: Tại đây!

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Tại đây!

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh: Tại đây!

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5245

Tổng truy cập: 1278633

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn