Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT phấn đấu góp phần nâng cao Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh từ 5 đến 7 bậc và nằm trong nhóm có chỉ số trên 70% trở lên.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Nội dung tuyên truyền: Các Văn bản của Trung ương và tỉnh; kết quả xếp hạng chỉ cố CCHC hàng năm của tỉnh, của Sở, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ, việc thực hiện quy chế văn hóa công sở...

Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo khẩn PCCC rừng

Ngày 8/4, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-CKL về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

Triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử và văn bản có chữ ký số

Từ ngày 15/3/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên bắt đầu thực hiện việc gửi và nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành không gửi, nhận văn bản giấy, trừ văn bản mức độ MẬT tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14/3/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quyết định 69/QĐ-SNN về Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 05/2, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 179/SNN-VP đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM cho đàn gia súc

Ngày 31/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 155/SNN-KHTC đề nghị UBND các huyện, thành, thị và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM cho đàn gia súc.

Rà soát nợ đọng DXCB trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/11/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 5140/UBND-CNN về việc tổ chức rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Nghị định số 108 về quản lý phân bón

Ngày 27/10/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 2627/SNN-NĐ-CP về quản lý phân bón. Theo đó, Sở giao cho Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; tiếp tục tham mưu, thực hiện nhiệm vụ đã được giao liên quan đến phân bón và các nhiệm vụ khác được phân công theo quy định tại Nghị định 108.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao