Đề tài khoa học Đề tài khoa học
STT
1 Nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản tại địa phương Tài nguyên môi trường 01/06/2015 24/06/2015 Đang nghiên cứu
2 Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Tài nguyên môi trường 01/06/2015 24/06/2015 Đang nghiên cứu
3 Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang  Tài nguyên môi trường 01/06/2015 30/06/2015 Đang nghiên cứu
4 Phát triển kế hoạch triển khai hệ thống nước tưới mùa khô Tài nguyên môi trường 08/06/2015 29/06/2015 Đang nghiên cứu
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao