Phòng chống kháng thuốc

Chủ đề phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2018 - 2020 là “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”.

Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Đối tượng dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Cuộc thi Sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 03/7, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên".

Toàn văn Luật An ninh mạng

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Công bố TCVN về lấy mẫu phân bón vi sinh

Ngày 17/7, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 1922/BVTV-KH về việc thông báo TCVN về lấy mẫu phân bón vi sinh. Theo đó, việc lấy mẫu phân bón thực hiện theo hướng dẫn tại TCVN 12105:2018 Phân bón vi sinh - Lấy mẫu.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao