Phòng chống kháng thuốc

Chủ đề phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2018 - 2020 là “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”.

Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức phát động Cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Đối tượng dự thi là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Cuộc thi Sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 03/7, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2416/KH-BTP về tổ chức Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên".

Toàn văn Luật An ninh mạng

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

Công bố TCVN về lấy mẫu phân bón vi sinh

Ngày 17/7, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 1922/BVTV-KH về việc thông báo TCVN về lấy mẫu phân bón vi sinh. Theo đó, việc lấy mẫu phân bón thực hiện theo hướng dẫn tại TCVN 12105:2018 Phân bón vi sinh - Lấy mẫu.

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

Dự kiến từ tháng 6-11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018. Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công bố TCVN về lấy mẫu phân bón

Ngày 12/7/2018, Cục bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 1886/BVTV-KH v/v thông báo công bố TCVN về lấy mẫu phân bón. Theo đó, "TCVN 9486:2018 Phân bón - Lấy mẫu" sẽ thay thế "TCVN 9486:2013 Phân bón - Lấy mẫu".

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đi vào thực chất, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới ”, giai đoạn 2016-2020. Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có Công văn số 128/VPĐP-NV về việc hưởng ứng “Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, thông tin về thể lệ Cuộc thi tới các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và toàn thể người dân hưởng ứng tham gia.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • Trà mới Thái Nguyên 
Liên kết web

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao